HVA ER EN LIFEGRUPPE?

 

Lifegruppe er et sted man deler liv, bygger relasjoner, vokser i troslivet og en mulighet for personlig oppfølging.

 

 

 

Bli med i lifegruppe